Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

9004 cc15 390
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
5854 815d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viamaybeyou maybeyou
0267 9495 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamhsa mhsa
6412 b429 390
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaoutoflove outoflove
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayanek yanek
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viadancingwithaghost dancingwithaghost
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialaluna laluna
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
6329 fe53 390
N.
4016 f306 390
Reposted fromdelain delain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl