Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
7479 e5d7 390
4350 3d92 390
8840 39a9 390
- Victoria Helen Stone
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viacountingme countingme
"Ze wszystkich rzeczy, które podpinam moim córkom jak kroplówkę i sączę w krew, za absolutnie fundamentalne uważam przekazanie szacunku do tego, co inne, co chropowate, popękane, co ze skazą, co z blizną. Tylko tam, w tych załamaniach fałd człowieczeństwa, widać jego prawdziwą głębię, bo właśnie temu, jedynie temu nie można przyjrzeć się, pozostając jedynie na powierzchni. Obcując z 'innym', jesteśmy zmuszeni do zejścia w głąb". 
Agnieszka Szpila
Reposted fromhrafn hrafn vialiliowadusza liliowadusza
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente viadzisniezasne dzisniezasne
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
2222 a1d1 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viamaybeyou maybeyou

October 28 2018

4995 4e9f 390
i really really wish..

"Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje."

— Stay Fly
Reposted frommakemewannadie makemewannadie
3173 f2ad 390
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl